Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

1895 bbdc
Reposted fromlouse louse viadifferent-love different-love
1057 45b9 420
Reposted fromriddl3m riddl3m viathelittleprince thelittleprince
5410 40dd 420
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viasylviie sylviie
3412 9b16 420
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viatosiaa tosiaa
6824 4176 420
Reposted fromkarambol karambol vianiskowo niskowo
TAK, TO PRAWDA - SĄ TAKIE PIOSENKI, PRZY KTÓRYCH ZAMYKASZ OCZY I ALBO SIĘ UŚMIECHASZ, ALBO DO OCZU PODCHODZĄ ŁZY.
Reposted fromekstaza ekstaza viazicherka zicherka
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
5560 9bc4 420
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
8209 2111 420
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaMissySleepy MissySleepy
7120 f95c 420
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
6383 14d0 420
Reposted fromflufs flufs viapytum pytum
6761 a61e
Reposted fromgonera gonera viaohsunbeam ohsunbeam
1196 af2b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
3458 a528 420
Reposted fromadamkrk adamkrk viablack-orphan black-orphan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...